Janusz M. Paluch

Kronika Biblioteki Kraków – 2018 rok

W dniach 18–19 STYCZNIA Biblioteka Kraków przy udziale Gminy Miejskiej Kraków zorganizowała Międzynarodową Konferencję Biblioteka w czasie przełomu, która odbyła się w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Swą obecnością konferencję zaszczycili: Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski, dr Tomasz Makowski – dyrektor Biblioteki Narodowej, prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk – dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, Jerzy Woźniakiewicz – dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Anna Piotrowska – dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, a także przedstawiciele krakowskich wyższych uczelni. Wśród gości zagranicznych obecni byli przedstawiciele, jednocześnie autorzy referatów wygłaszanych podczas konferencji, z Czech, Niemiec, Francji, Szkocji, Ukrainy i Litwy. W konferencji uczestniczyło ponad 250 bibliotekarzy, którzy przybyli z państw europejskich i Polski. Najliczniejszą grupę uczestników stanowili jednak bibliotekarze z Krakowa i Małopolski. Osobny dzień poświęcony był naszym zagranicznym gościom, którzy zapoznali się z problemami Biblioteki Kraków, a także odwiedzili Bibliotekę Jagiellońską z jej Kliniką Papieru i Bibliotekę XX Czartoryskich. Wygłoszone podczas sesji referaty publikujemy na łamach niniejszego Rocznika Biblioteki Kraków 2018.

18 STYCZNIA  w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” Biblioteki Kraków odbyła się uroczysta premiera filmu biograficznego Józef Baran. Poeta pisze sobą, scenariusz i reżyseria Maria Guzy. Józef Baran, urodzony w 1947 r. w Borzęcinie, poeta, dziennikarz i publicysta, autor kilkudziesięciu tomików poetyckich. Jego liryki przełożone zostały na wiele języków, nie tylko słowiańskich. Wiersze Józefa Barana śpiewają zespoły Stare Dobre Małżeństwo z Krzysztofem Myszkowskim, U studni, Grupa Pod Budą, Elżbieta Adamiak, Hanna Banaszak, Beata Paluch (do muzyki Andrzeja Zaryckiego), Mirosław Czyżykiewicz, Ola Maurer. Film o Józefie Baranie zainaugurował cykl dokumentalnych obrazów zatytułowany Portrety literackie, których producentem jest Biblioteka Kraków we współpracy z TVP Kraków.

W okresie 29 STYCZNIA – 31 MARCA w filiach bibliotecznych prowadzone były warsztaty językoznawcze dla uczniów szkół podstawowych oraz średnich. Celem spotkań „Po co komu te pytania”, „Czy mowa nas  zdradza? – dialekty i gwary  polskie” było zwiększenie świadomości językowej uczestników, popularyzacja języka polskiego oraz przybliżenie dialektów małopolskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i śląskiego. Spotkania odbywały się we współpracy z Kołem Naukowym Językoznawców Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Mieczysława Karasia. Biblioteka Kraków była również patronem IV edycji Dyktanda Krakowskiego, zorganizowanego 3 marca. W zajęciach uczestniczyły 584 osoby.

1 LUTEGO w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” odbyła się premiera filmu o Leszku Elektorowiczu Modlitwa wieczorna, scenariusz i reżyseria – Tomasz Kamiński. Leszek Elektorowicz, urodzony w 1924 r. we Lwowie, zaprzyjaźniony ze Zbigniewem Herbertem, po II wojnie światowej osiadł w Krakowie. Poeta, tłumacz, publicysta. Stan zdrowia nie pozwolił poecie uczestniczyć w spotkaniu, które uświetnili prof. Maciej Urbanowski i aktor Piotr Piecha. Film powstał w cyklu Portrety literackie w koprodukcji Biblioteki Kraków i TVP Kraków.

2 LUTEGO w Filii nr 21 Biblioteki Kraków otwarto wystawę Nie nicość, nie nicość, nie nicość. A Miłość, a Miłość a Miłość. O Leszku A. Moczulskim poświęconą pamięci zmarłego 17 grudnia 2017 r. Poety, który 18 lutego skończyłby 80 lat. Wystawa przywieziona została do Krakowa z rodzinnej miejscowości Leszka  A. Moczulskiego (1938–2017), z Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Zrealizowana została według scenariusza przygotowanego przez Zbigniewa Fałtynowicza – wydawcę, bibliografa, animatora kultury, kierownika Muzeum Marii  Konopnickiej w Suwałkach. Podczas wernisażu odbył się premierowy pokaz filmu dokumentalnego o Leszku A. Moczulskim Istnienia sens układam,  scenariusz  i reżyseria  – Ewa Święs-Kucybała. Wiersze poety czytał Jakub Kosiniak. W marcu wystawę zaprezentowano w Filii nr 49 Biblioteki Kraków, a jej otwarcie uświetniło spotkanie z Bronisławem Majem – przyjacielem Leszka A. Moczulskiego. Wiersze poety czytał Jakub Kosiniak.

9 LUTEGO w Filii nr 53 Biblioteki Kraków na os. Stalowym 12 w Nowej Hucie otwarto po remoncie Oddział dla Dzieci. Uroczystość otwarcia uświetniła obecność Andrzeja Kuliga – zastępcy prezydenta miasta Krakowa ds. polityki społecznej, kultury i promocji miasta, Katarzyny Olesiak – dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, oraz Stanisława Moryca – przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy XVIII.

W dniach 12–25 LUTEGO w filiach Biblioteki Kraków trwała Akcja Zima dla dzieci i młodzieży, której hasłem przewodnim było Na tropie języka, liter i słów. Motto nawiązywało do obchodzonego 21 lutego Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Zajęcia organizowano na podstawie książek, które znajdują się w zbiorach bibliotecznych (m.in. Agnieszki Frączek, Łukasza Dębskiego, Michała Rusinka, Barbary Gawryluk, Wandy Chotomskiej).

W LUTYM  nastąpiła zmiana na stanowisku redaktora naczelnego miesięcznika „Kraków”. Dotychczasowego redaktora naczelnego Jana Pieszczachowicza zastąpił Witold Bereś – publicysta, pisarz i producent filmowy, a Mariana Szulca – sekretarza redakcji, zastąpił Krzysztof Burnetko – dziennikarz i publicysta. Od numeru drugiego jedynym wydawcą miesięcznika – po przekazaniu praw wydawniczych przez dotychczasowego głównego wydawcę, Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe Kraków – stała się Biblioteka Kraków. Należy nadmienić, że radykalnej zmianie uległa szata graficzna pisma, co jest dziełem Igora Banaszewskiego. Miesięcznik „Kraków” podjął z końcem roku szeroką kampanię  reklamową w naszym mieście i w całej Polsce (plakatowanie, eksponowanie w ważnych miejscach okładek kolejnych numerów pisma, udzielanie patronatu medialnego ważnym wydarzeniom kulturalnym w Krakowie).

W dniach 1–2 MARCA w Edynburgu odbyła się konferencja EDGE 2018, której celem było przedstawienie sposobów pomocy w pokonywaniu wszelkich barier przez osoby w różny sposób wkluczone. Prelegentami byli przedstawiciele bibliotek i urzędów miejskich z całego świata. Bibliotekę Kraków reprezentowała Jolanta Oleksa.

21  MARCA w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” odbyła się uroczysta promocja pierwszego tomu Rocznika Biblioteki Kraków 2017. W spotkaniu udział wzięli prof. Zdzisław Pietrzyk – dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, ks. prof. Jacek Urban – dyrektor Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu, dr Paweł Wierzbicki – kierownik Biblioteki XX Czartoryskich, oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie, oraz prowadzący dr Stanisław Dziedzic – redaktor naczelny Rocznika Biblioteki Kraków. Projekt okładki i graficzny książki opracowała Elżbieta Szurpicka.

21 MARCA, przy okazji Światowego Dnia Poezji ukazał się pierwszy numer kwartalnika „Czas Literatury”, którego wydawcą jest Biblioteka Kraków. Pismo powstało z inicjatywy przedstawicieli krakowskiego środowiska literackiego przy wsparciu prezydenta Andrzeja Kuliga i Katarzyny Olesiak – dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK. Redaktorem naczelnym pisma został Jacek Hajduk – filolog klasyczny, literaturoznawca, pisarz i tłumacz, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. W skład redakcji weszli: Jan Burnatowski (sekretarz redakcji), Agata Dębicka (redaktor graficzny), Stanisław Dziedzic, Szymon Kloska, Wojciech Ligęza, Krzysztof Lisowski, Jadwiga Malina, Anna Marchewka, Janusz Paluch, Aleksandra Wieczorkiewicz, Michał Zabłocki. „Czas Literatury” poświęcony jest prezentacji współczesnych trendów literackich w Polsce, Europie i na świecie. Pismo, współpracując z Krakowskim Biurem Festiwalowym w ramach projektu Kraków Miasto Literatury UNESCO, uczestniczyło w Festiwalach Miłosza i Conrada. Celem „Czasu Literatury” jest prezentacja twórczości polskich literatów niezależnie od ich przynależności do stowarzyszeń twórczych.

ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI – 21 MARCA – był okazją do organizacji spotkań poetyckich w wielu filiach Biblioteki Kraków, między innymi z Magdaleną Węgrzynowicz-Plichtą, Dariuszem Fijałkowskim, Martą Półtorak, Marianem Kowalikiem, Mariuszem Kusionem, Władysławą „Adą” Czułą, Ewą Zalewską, i warsztatów literackich dla dzieci. Czytano wiersze Joanny Kulmowej i ks. Jana Twardowskiego, a także Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego.

W dniach 21–23 KWIETNIA odbyły się XVII Małopolskie Dni Książki „Książka i Róża”, których głównymi organizatorami byli Małopolski Urząd Marszałkowski i Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. Biblioteka Kraków włączając się w to wydarzenie, zorganizowała w filiach bibliotecznych wiele spotkań promujących czytelnictwo, autorów oraz nowości wydawnicze. Odbyły się między innymi akcje wymiany książek, głośne czytanie dzieciom baśni i bajek, lekcje biblioteczne, warsztaty tworzenia zakładek do książek z motywem róży, prelekcje o prawie autorskim, spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Przeprowadzono także zajęcia na podstawie scenariusza Polski superbohater opracowanego przez dr Wandę Matras-Mastalerz z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Bibliotekarze rozdawali czytelnikom papierowe róże, przypinki i zakładki.

W dniach 7–8 MAJA ulicami Krakowa jeździł Tramwaj Literacki, który zainaugurował realizację projektu Fantastyczny Kraków. Literatura w mieście i miasto w literaturze organizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie. Biblioteka Kraków, jako partner projektu, zorganizowała przedstawienia teatralne oraz warsztaty i magiczną olimpiadę w wykonaniu aktorów Teatru Otwartego TO, warsztaty pisarskie prowadzone przez Łukasza Orbitowskiego, warsztaty gier planszowych Pauliny Milewskiej, spotkania autorskie z Michałem Rusinkiem, Barbarą Kosmowską, Roksaną Jędrzejewską-Wróbel, prelekcję dr. Tomasza Majkowskiego pt. Pan Twardowski i krakowska tradycja alchemiczna, warsztaty teatralne z Moniką Filipowicz – aktorką Teatru Groteska, warsztaty w Muzeum Etnograficznym Krakowiacy. Chodź, opowiem ci historię. Najważniejszym wydarzeniem było spotkanie w Salonie Literackim Biblioteki Kraków „Pod Gruszką” z Olgą Tokarczuk, która kilka dni później jako pierwszy w Polsce pisarz otrzymała Międzynarodową Nagrodę Bookera. W Artetece WBP zorganizowano też otwartą debatę pt. Młodzież czyta!? z udziałem Łukasza Wojtusika, Zofii Karaszewskiej, prof. dra hab. Grzegorza Leszczyńskiego i Joanny Rzońcy. We wrześniu, w ramach projektu, zorganizowano warsztaty Kierpce, wianki, obwarzanki, czyli wędrówki po Małopolsce prowadzone przez ilustratorkę Annę Kaszubę-Dębską, Uwaga! Alarm! Smogosmok prowadzone przez Łukasza Dębskiego, spotkanie autorskie z Zofią Stanecką oraz prelekcje pracowników Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, a także warsztaty Żywej Pracowni. Projekt realizowano w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

W dniach 8–15 MAJA Biblioteka Kraków uczestniczyła w akcji XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, który w roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości obchodzony był pod hasłem (Do)wolność czytania. Rozstrzygnięty został 4. Konkurs Czytelnik Roku 2017/2018. Spośród 400 czytelników, którzy zgłosili się do konkursu, zwycięzcami zostali: w kategorii wiekowej do lat 9 Maria Wicher, w kategorii wiekowej 10–15 lat Kinga Grędzik-Radziak, w kategorii wiekowej powyżej 15 lat tytuł „Czytelnika Roku 2017/2018” otrzymał Bogusław Krzemiński. Wyróżnienia przyznano: Franciszkowi Młynarskiemu i Magdalenie Jazgar (w kategorii do 9 lat), Patrykowi Rachwałowi i Konstancji Bazan (w kategorii 10–15 lat) oraz Alicji Sadowy-Szczygieł i Dorocie Fabian (kategoria powyżej 15 lat). Nagrodą Specjalną dla najaktywniejszego recenzenta uhonorowana została Kamila Stefańska. Program Tygodnia Bibliotek obfitował też w przeróżne spotkania, warsztaty, czytania książek. Wśród literatów, którzy odwiedzili czytelników w bibliotekach, byli miedzy innymi Andrzej Żak, Ewa Stadtmüller, Beata Ostrowicka, Alicja Biedrzycka, Anna Kamińska, a także Barbara Kosmowska – laureatka Nagrody Żółtej Ciżemki 2017.

10 MAJA w Filii nr 1 Biblioteki Kraków otwarto wystawę fotograficzną Arabia Saudyjska – wbrew stereotypom autorstwa Jacka Balcewicza, będącą pokłosiem prasowej wizyty studyjnej w Arabii Saudyjskiej. Wystawę, przygotowaną w ramach ogólnopolskiej akcji Tydzień Bibliotek, zorganizowano przy współpracy I Dzielnicy Miasta Krakowa oraz Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

W dniach 4–29 CZERWCA 2018 w Filii nr 49 (os. Tysiąclecia 42) otwarto wystawę Ilustracje naukowe i sztuka naturalistyczna, na której zaprezentowano rysunki i fotografie argentyńskiej artystki dr Julii Rouaux ukazujące piękno Patagonii. Ekspozycja powstała we współpracy z Centrum Kultury Latynoamerykańskiej „Centro Latino”.

12 CZERWCA otwarta została po remoncie Filia nr 14 Biblioteki Kraków przy ul. Ugorek 14. W ramach przeprowadzonego remontu kapitalnego wykonane zostały nowe posadzki we wszystkich pomieszczeniach, wykonane zostały sufity podwieszane i odnowiono ściany, zainstalowano nowe oświetlenie. Wyremontowano także zaplecze sanitarne i socjalne, a w ramach poprawy bezpieczeństwa pracowników i czytelników zdemontowane zostały w jednym z okien kraty uniemożliwiające ewakuację, zamontowano zaś okno z szybą antywłamaniową. W bibliotece urządzony został kolorowy kącik dla dzieci „Bajkowa scena”. Po remoncie pomieszczenia uzyskały kolorowy, przyjazny wystrój. Czytelnicy mogą korzystać z dwóch stanowisk komputerowych, a także z nowoczesnego dotykowego monitora przy korzystaniu z katalogu. W filii zgromadzony jest księgozbiór liczący około 14 tys. woluminów. Księgozbiór jest sukcesywnie uzupełniany zarówno o książki dla dzieci, jak i pozycje dla dorosłych czytelników.

14 CZERWCA w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” Eliza Piotrowska uhonorowana została Nagrodą Żółtej Ciżemki 2018 za książkę dla dzieci Wojtek, żołnierz bez munduru opublikowaną przez Wydawnictwo Księgarni św. Wojciecha w Poznaniu. Nagroda przyznana została przez kapitułę pracującą pod przewodnictwem dra Stanisława Dziedzica – dyrektora Biblioteki Kraków, w skład której weszli prof. dr hab. Alicja Baluch, Izabela Ronkiewicz-Brągiel – zastępca dyrektora Biblioteki Kraków, dr Anna Skoczek, dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar i Marcin Bruchnalski – artysta plastyk. Wśród książek  nominowanych  do  nagrody  znalazły się także: Moje cudowne wakacje w Aleppo Grzegorza Gortata z ilustracjami Marianny Sztymy (Wydawnictwo Bajka), Z Bożej łaski Jadwiga, król Zuzanny Orlińskiej (Wydawnictwo Literatura), Ten i tamten las Magdaleny Tulli z ilustracjami Alicji Rosé (Oficyna Wydawnicza Wilk & Król), Historie zamiecione pod dywan Agnieszki Zimnowodzkiej z ilustracjami Małgorzaty Kwapińskiej (Wydawnictwo Kocur Bury). Więcej o nagrodzonej książce piszemy na innych stronach naszego Rocznika. Laureatka otrzymała statuetkę Żółta ciżemka autorstwa prof. Krzysztofa Nitscha.

20 CZERWCA w Nowohuckim Centrum Kultury otwarta została wystawa fotografii autorstwa Oldřicha Škáchy zatytułowana Václav Havel. Na wyciągnięcie ręki. Podczas wernisażu zaprezentowano film dokumentalny Obywatel Havel, a okolicznościowy wykład poświęcony Vaclavowi Havlowi wygłosił były ambasador RP w Czechosłowacji/Czechach prof. Jacek Baluch. Wydarzenie zrealizowane przez Bibliotekę Kraków przy udziale Czeskiego Centrum w Warszawie i we współpracy z NCK zainaugurowało wakacyjny cykl Wyszehradzkie lato w Bibliotece Kraków. W wernisażu wystawy uczestniczyli Anna Radwan-Żbikowska z Czeskiego Centrum w Warszawie, Adrienne Körmendy – konsul generalna Węgier w Krakowie, Izabela Ronkiewicz-Brągiel – zastępca dyrektora Biblioteki Kraków ds. merytorycznych, oraz Zbigniew Grzyb – dyrektor NCK.

12 LIPCA, po remoncie, uruchomiono działalność Filii nr 6 Biblioteki Kraków przy ul. Daszyńskiego 22. Ta niewielka filia, często odwiedzana przez czytelników, usytuowana jest na trzech poziomach. W pomieszczeniu na poziomie pierwszym, w którym przechowywane są rzadziej wypożyczane książki i, ze względu na strome schody, nie jest udostępniane czytelnikom – w ramach remontu wymienione zostały: izolacja rur ciepłowniczych, posadzka, pomalowano ściany i regały. Malowaniem objęta została też wypożyczalnia, gdzie uzupełniono część wyposażenia. Poprawiono też standard pomieszczenia sanitarnego. Pomimo niewielkiej powierzchni w filii zgromadzony jest księgozbiór liczący około 12 tys. woluminów. Księgozbiór jest sukcesywnie uzupełniany zarówno o książki dla dzieci, jak i pozycje dla dorosłych czytelników.

25 LIPCA w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” Biblioteki Kraków odbyło się spotkanie z prof. Istvánem Kovácsem, który wygłosił wykład poświęcony Nieznanym polskim bohaterom powstania węgierskiego 1848–1849. Profesor Kovács w latach 1994–1995 oraz 1999–2003 pełnił funkcję konsula generalnego Republiki Węgierskiej w Krakowie. Spotkanie zrealizowano w ramach projektu Wyszehradzkie lato w Bibliotece Kraków.

26 LIPCA otwarto nową siedzibę Filii nr 18 Biblioteki Kraków przy ul. Siemaszki 31. Dotychczas filia działała w niewielkim lokalu przy ul. Siemaszki 52. Nowa, większa siedziba – 80 m2, wymagała kapitalnego remontu. Wymienione zostały wszystkie instalacje, posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, przebudowano pomieszczenia socjalne i sanitarne, zainstalowano podwieszane sufity i nowe oświetlenie. Do użytku czytelników przekazano nowoczesny katalog z ekranem dotykowym, a także dwa stanowiska komputerowe. Wymieniono lub odnowiono meble biblioteczne. Urządzona została strefa dla najmłodszych czytelników. W uroczystości otwarcia nowej siedziby Filii uczestniczyli: Bolesław Kosior – zastępca przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, Magdalena Doksa-Tverberg – zastępca dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, a także dyrekcja Biblioteki Kraków. Najliczniejszą grupę uczestników uroczystości stanowili wierni czytelnicy, korzystający ze zbiorów bibliotecznych. Księgozbiór biblioteki obejmuje ponad 11 tys. woluminów, z którego korzysta 1800 czytelników.

W dniach 26–28 LIPCA  przebywała w Krakowie, na zaproszenie dyrektora Biblioteki Kraków, pani Tatiana Ovras, dyrektor Sieci Bibliotek Publicznych dzielnicy Desniański z Kijowa. W wyniku spotkania dyrektor Biblioteki Kraków podjął decyzję o zainaugurowaniu programu wsparcia dla bibliotek za wschodnią granicą.

16 SIERPNIA w Filii nr 56 Biblioteki Kraków odbył się wernisaż wystawy Bratysława w Europie, Europa w Bratysławie. Ekspozycja, która odbyła się w ramach cyklu Wyszehradzkie lato w Bibliotece Kraków, powstała przy udziale Instytutu Słowackiego w Warszawie oraz Konsulatu Generalnego Republiki Słowackiej w Krakowie. W otwarciu ekspozycji uczestniczyli Tomaš Kašaj – Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie, Adrián Kromka – dyrektor Instytutu Słowackiego w Warszawie, a także Adrienne Körmendy – konsul generalna Węgier, Sławomir Pietrzyk – zastępca przewodniczącego Rady Miasta, oraz Beata Sabatowicz – zastępca dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa.

W dniach 3–5 WRZEŚNIA  przedstawiciele Biblioteki Kraków – dyrektor Stanisław Dziedzic i Janusz Paluch – kierownik Działu Wydawnictw i Animacji, uczestniczyli w sesji naukowej Dialog Dwóch Kultur odbywającej się w Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu (Ukraina). Stanisław Dziedzic przedstawił referat Romantycy w inscenizacjach podziemnego Teatru Rapsodycznego, natomiast Janusz Paluch zaprezentował referat zatytułowany Kwartalnik „Cracovia Leopolis” u progu ćwierćwiecza istnienia.

6 WRZEŚNIA Biblioteka Kraków uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie organizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP Narodowe Czytanie. W jubileuszowym roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości czytana była powieść Stefana Żeromskiego Przedwiośnie. Biblioteka Kraków, wspólnie z Nowohuckim Centrum Kultury i Teatrem Ludowym, zaprosiła do wspólnej lektury mieszkańców i uczniów z Nowej Huty, z osiedla Szklane Domy. Czytanie na scenie przed NCK poprzedziło pojawienie się Krakowskiego Szwadronu Ułanów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego pod dowództwem Henryka Bugajskiego, którzy przybyli pod scenę od strony osiedla Szklane Domy. Spotkanie poprowadził znany krakowski aktor Tomasz Schimscheiner, a wśród czytających znaleźli się między innymi Sławomir Pietrzyk – wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Stanisław Moryc – przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta, senator Jerzy Fedorowicz, Małgorzata Bogajewska – dyrektor Teatru Ludowego, Jerzy Fedorowicz jr – zastępca dyrektor Teatru Ludowego, Jerzy Friediger – dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego, Jan Franczyk – redaktor naczelny „Głosu. Tygodnika Nowohuckiego”, Anna Mroczkowska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 88 im. Stefana Żeromskiego oraz aktorzy Teatru Ludowego Krzysztof Górecki i Paweł Kumięga, który wcielił się w postać Cezarego Baryki. Drugie spotkanie poświęcone wspólnej lekturze Przedwiośnia odbyło się przed siedzibą Biblioteki Kraków na pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Pieśni patriotyczne śpiewał Chór I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie pod dyrekcją Ryszarda Źróbka, a fragmenty książki czytali Bogusław Kośmider – przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Katarzyna Olesiak – dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, Joanna Schoen – scenograf Teatru Bagatela, Katarzyna Jędrzejczyk-Kiełbasa – dyrektor szkolnego Teatru Virtus Verbum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 im. Stefana Żeromskiego oraz aktorzy Jerzy Trela, Ewa Kaim, Krzysztof Grygier i Piotr Urbaniak. Spotkanie prowadził Krzysztof Jędrysek. Oba spotkania uświetnił występ Marty Bizoń, która zaprezentowała utwory z dwudziestolecia międzywojennego. Czytanie na pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego zorganizowane było przy współudziale Centrum Handlowego Galeria Krakowska, Polska HistoryLand, Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie oraz Creative Group 303.

WE WRZEŚNIU rozpoczęto realizację projektu Kreatywny bibliotekarz – cykl  szkoleń dla pracowników bibliotek publicznych, ramach którego zaplanowano organizację wykładów, prelekcji oraz warsztatów. Podjęto zagadnienia z zakresu biblioterapii i bajkoterapii, współczesnej literatury polskiej i światowej, grafiki oraz książki artystycznej. Przewidziane zostały również za- jęcia poświęcone obsłudze specjalnych grup użytkowników, metodom pracy z czytelnikiem, nowoczesnym narzędziom i technologiom wykorzystywanym w pracy z młodzieżą. W Bibliotece gościliśmy dr Krystynę Rybicką, dr. hab. Michała Rogoża, Marcina Skrabkę, Marię Widerowską, Szczepana Cieślaka, dr Lidię Ippoldt, dr Renatę Aleksandrowicz, dr Magdalenę Cyrklaff-Gorczycę, Adama Stromidło, dr Annę Mierzecką, dr hab. prof. UMK Małgorzatę Fedorowicz-Kruszewską, Aleksandrę Sztajerwald, Annę Marię Czernow, dr hab. prof. UW Grzegorza Leszczyńskiego, prof. dr hab. Alicję Baluch, dr Annę Marchewkę. Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

6 PAŹDZIERNIKA Biblioteka Kraków uczestniczyła w organizowanej przez Gminę Miejską Kraków 8. Nocy Poezji, której patronami byli Zbigniew Herbert (20. rocznica śmierci) i Tadeusz Śliwiak (90. rocznica urodzin). W ramach programu Nocy Poezji w Kinie Pod Baranami zaprezentowaliśmy filmy z cyklu Portrety literackie, które powstały w koprodukcji Biblioteki Kraków z TVP Kraków, poświęcone poetom Józefowi Baranowi, Leszkowi Elektorowiczowi i Leszkowi A. Moczulskiemu, oraz cykl filmów Ogród barbarzyńcy w reżyserii Piotra Załuskiego poświęconych Zbigniewowi Herbertowi. W Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” Biblioteki Kraków odbyło się spotkanie na temat twórczości Zbigniewa Herberta, w którym uczestniczyli dr Józef Ruszar – autor książki Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta, dr Andrzej Franaszek – autor książki Herbert. Biografia, dr hab. Mateusz Antoniuk. Spotkanie prowadził dr Stanisław Dziedzic – dyrektor Biblioteki Kraków. W późniejszych godzinach Pod Gruszką zaprezentowano Bajki Herberta dla dorosłych w wykonaniu Ewy Kaim oraz Agnieszki Bubki-Sagan. W gotyckiej kaplicy św. Doroty w klasztorze oo. Augustianów Jakub Kosiniak przedstawił wybrane fragmenty poezji Zbigniewa Herberta zilustrowane muzycznie kompozycjami Krzysztofa Pendereckiego. Przy okazji Nocy Poezji Biblioteka Kraków wydała tom poezji Agnieszki Wiktorowskiej-Chmielewskiej zatytułowany Krąg ochronny, wyróżnionej w pierwszym Konkursie Miasta Krakowa na Książkowy Debiut Poetycki im. Anny Świrszczyńskiej. Promocja książki, prowadzona przez Bronisława Maja, odbyła się w Klubie Pod Jaszczurami, w dawnej Sali Teatru 38.

W dniach 9–10 PAŹDZIERNIKA odbyła się konferencja naukowa Polscy Ormianie w drodze do niepodległej Polski. Pierwszy dzień konferencji odbył się w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego. Konferencję otwarli dr Stanisław Dziedzic – dyrektor Biblioteki Kraków, w imieniu prezydenta miasta Krakowa Mateusz Płoskonka – dyrektor Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, Jego Ekscelencja Konferencja naukowa Polscy Ormianie w drodze do niepodległej Polski Ambasador Republiki Armenii Edgar Ghazaryan oraz patroni: prof. dr hab. Armen Edigarian, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w imieniu rektora UJ, i prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, a referaty wygłosili dr hab. Andrzej Zięba, prof. dr hab. Krzysztof Stopka, dr Stanisław Dziedzic, który przedstawił także referat nieobecnego prof. dr. hab. Franciszka Ziejki. Drugi dzień konferencji odbył się w Sali Fontany Klubu Dziennikarzy „Pod Gruszką” Biblioteki Kraków. Referaty wygłosili: prof. George A. Bournoutian, Andrzej Krzeczunowicz, Monika Agopsowicz, prof. dr hab. Krzysztof Dybciak, dr hab. Ewa Danowska, Krzysztof Stefanowicz i dr Tadeusz Skoczek. Konferencji towarzyszyła wystawa Ormianie Semper Fidelis. W drodze ku niepodległości udostępniona przez Muzeum Niepodległości w Warszawie. Wygłoszone referaty zostały opublikowane w książce Polscy Ormianie w drodze do niepodległej Polski, wydanej przez Bibliotekę Kraków. Konferencja dofinansowana była przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2018”.

11 PAŹDZIERNIKA w Bibliotece Kraków gościła Suzana Šturm-Kržić, dyrektor Biblioteki Miejskiej „Viktor Car Emin” w chorwackiej Opatiji. To już kolejna wizyta przedstawi- cieli zaprzyjaźnionej biblioteki z Chorwacji. Podczas spotkania rozmawiano na temat podejmowania kolejnych wspólnych inicjatyw czytelniczych propagujących Kraków i autorów polskich książek w Chorwacji, a wśród czytelników krakowskich pisarzy chorwackich. Biblioteka Kraków otrzymała dar w postaci kilkudziesięciu współczesnych książek w języku chorwackim, które trafiły do Filii nr 21 Biblioteki Kraków przy ul. Królewskiej 59. Do biblioteki w Opatiji przekazano zbiór kilkudziesięciu polskich książek współczesnych autorów, także dla dzieci oraz opowiadających o Krakowie.

15  PAŹDZIERNIKA w Collegium Maius (w sali na parterze) otwarto wystawę Adam Mickiewicz w Krakowie, zorganizowaną w 220. rocznicę urodzin poety przez Bibliotekę Kraków i Muzeum UJ. Wystawa towarzyszyła konferencji naukowej Mickiewiczowskie konteksty zorganizowanej przez Katedrę Komparatystyki Literackiej UJ. Otwarcia dokonali prof. dr hab. Jacek Popiel – prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej, kierownik Katedry Teatru i Dramatu, dr Stanisław Dziedzic – dyrektor Biblioteki Kraków, oraz Włodzimierz Kisza – wicedyrektor Muzeum UJ. O wystawie opowiedzieli Beata Frontczak – kuratorka ekspozycji, prof. dr hab. Maria Korytowska – kierownik Katedry Komparatystyki Literackiej na Wydziale Polonistyki UJ, oraz prof. dr hab. Franciszek Ziejka. Zaprezentowano autografy Adama Mickiewicza wypożyczone z Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Biblioteki Jagiellońskiej, pamiątki mickiewiczowskie z kolekcji Muzeum UJ i ze zbiorów Muzeum Narodowego, a także dokumenty dotyczące powtórnego pogrzebu Adama Mickiewicza, który odbył się 4 lipca 1890 r. w Krakowie, oraz odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza w Collegium Novum z okazji 100. rocznicy urodzin wieszcza w 1898 r. Niewątpliwą ciekawostką była prezentacja prawdopodobnie jedynego zachowanego afisza premiery fragmentu III części Dziadów, która odbyła się w Krakowie w 1848 r. Afisz znajduje się w zbiorach Muzeum Literatury im. Adama Mikiewicza w Warszawie. Do ciekawszych sekwencji wystawy zaliczyć można także prezentację korespondencji dotyczącej sprawy podjęcia przez Adama Mickiewicza wykładów na Uniwersytecie Jagiellońskim, do czego w rezultacie nie doszło. Dokumenty te mogliśmy zaprezentować dzięki uprzejmości Biblioteki Naukowej PAU i PAN oraz Towarzystwa Adama Mickiewicza w Paryżu. Wystawie towarzyszył katalog Adam Mickiewicz w Krakowie wydany przez Bibliotekę Kraków. Książka zawiera teksty prof. dra hab. Franciszka Ziejki poświęcone związkom Adama Mickiewicza z Krakowem. Część druga to opracowany przez Beatę Frontczak ilustrowany opis wystawy. Część trzecia zawiera przegląd wybranych zabytków dotyczących Adama Mickiewicza znajdujących się w zbiorach muzealnych i archiwalnych Krakowa.

18  PAŹDZIERNIKA w siedzibie Biblioteki Kraków przy pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3 otwarto – na parterze – Filię nr 3 Biblioteki Kraków (dotychczas działającą przy ul. Masarskiej). Przestrzenna i nowocześnie urządzona placówka mogła rozpocząć działalność dzięki finansowemu wsparciu Gminy Miejskiej Kraków. Filię nr 3 uroczyście otwarli Andrzej Kulig – zastępca Prezydenta Miasta Krakowa do spraw społecznych, promocji miasta i kultury, Katarzyna Olesiak – dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, oraz dr Stanisław Dziedzic – dyrektor Biblioteki Kraków. W Filii znajduje się wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci oraz czytelnia popularnonaukowa.

Biblioteka Kraków w 2018 r. aktywnie włączyła się w działania Festiwalu Conrada, który odbył się w dniach  22–28 PAŹDZIERNIKA. W Filiach Biblioteki Kraków, we współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym, odbyły się spotkania ze znanymi twórcami literackimi: Anną Bikont (Filia nr 40), Wojciechem Jagielskim (Fila nr 49), Olgą Tokarczuk (Filia nr 45), Sylwią Chutnik (Fila nr 50), Wojciechem Kuczokiem (Filia nr 20) i Maciejem Zarembą-Bielawskim (Filia nr 14).

W dniach 25–28  PAŹDZIERNIKA Biblioteka Kraków, tradycyjnie już, uczestniczyła w 22. Międzynarodowych Targach Książki. W targowej Dziecięcej Strefie Warsztatowej zorganizowaliśmy warsztaty edukacyjno-plastyczne Sowa – mądra głowa z wykorzystaniem książek nominowanych do przyznawanej przez Bibliotekę Kraków Nagrody Żółtej Ciżemki. Na stoisku informowaliśmy o codziennych działaniach Biblioteki Kraków, realizowanych projektach i konkursach Nagroda Żółtej Ciżemki i Krakowska Książka Miesiąca, spotkaniach w ramach Salonu Literackiego Biblioteki Kraków w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką”, warsztatach i spotkaniach w filiach bibliotecznych. Promowaliśmy też nasze czasopisma: miesięcznik społeczno-kulturalny „Kraków”, kwartalnik „Czas Literatury” oraz miesięczny „Informator Czytelniczo-Kulturalny Biblioteka Kraków”. Zaprezentowaliśmy także nasze pierwsze wydawnictwa książkowe (wszak Biblioteka Kraków istnieje dopiero drugi rok): tom poezji Agnieszki Wiktorowskiej-Chmielewskiej Krąg ochronny – która podpisywała na stoisku, zbiór wierszy Poeci Krakowa. Antologia, katalog wystawy Adam Mickiewicz w Krakowie oraz pierwszy tom Rocznika Biblioteki Kraków 2017. Na bibliotecznym stoisku gościli też nasi autorzy: Ewa Lipska, Maria Malatyńska, Witold Bereś, Krzysztof Burnetko, Mieczysław Czuma, Krzysztof  Jakubowski  – z miesięcznika „Kraków”, Jadwiga Malina, Jan Burnatowski, Jacek Hajduk i Wojciech Ligęza – z kwartalnika „Czas Literatury”, oraz Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska – autorka wspomnianego wcześniej tomu wierszy Krąg ochronny. Zaszczycili nas swą obecnością także laureaci przyznawanych przez Bibliotekę Kraków nagród – Eliza Piotrowska – laureatka drugiej edycji Nagrody Żółtej Ciżemki 2018 i Jerzy Fedorowicz – laureat nagrody Krakowska Książka Miesiąca Października 2018.

30 PAŹDZIERNIKA po generalnym remoncie otwarta została Filia nr 23 Biblioteki Kraków w zabytkowym budynku dawnej kuźni w Mydlnikach (ul. Balicka 297). Kompleksowy remont obiektu poza wnętrzem objął również wymianę okien, drzwi wejściowych i dachu, a także odnowę elewacji. Koszty tych prac sfinansowane zostały ze środków Gminy Miejskiej Kraków, Rady Dzielnicy VI oraz Budżetu Obywatelskiego, za co dziękował podczas otwarcia dr Stanisław Dziedzic – dyrektor Biblioteki Kraków. Uroczyste otwarcie biblioteki w Mydlnikach zaszczycili Andrzej Kulig – zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. spraw socjalnych, promocji miasta i kultury, Katarzyna Olesiak – dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, Adam Goch – członek zarządu Rady VI Dzielnicy Miasta Krakowa, Jerzy Woźniakiewicz – dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, a nade wszystko nasi Czytelnicy. Wprawdzie w obiekcie, wpisanym do rejestru zabytków, od kilku dekad mieści się jedna z mniejszych krakowskich placówek bibliotecznych (50 m2), ale spełnia ona ważne funkcje środowiskowe i kulturalno-oświatowe, co wyraźnie podkreślała Izabela Brągiel-Ronkiewicz – zastępca dy- rektora do spraw merytorycznych Biblioteki Kraków. O zakupionym do odnowionych wnętrz Filii nowym wyposażeniu mówiła Halina Szłapa – zastępca dyrektora do spraw administracyjnych i organizacyjnych. Stare- go typu katalog zastąpiony został nowoczesnym urządzeniem z ekranem dotykowym, urządzono także stanowisko komputerowe dla  czytelników.  Na  półkach  zgromadzono ok. 7 tys. książek, a dla najmłodszych przygotowano specjalny kącik czytelniczy przy „kominku”. Z uwagi na niewielką powierzchnię w bibliotece zastosowana została technologia ogrzewania podłogowego zasilanego gazem; dla poprawy warunków korzystania – zwłaszcza w okresach chłodu – zainstalowano kurtynę powietrzną nad wejściem, wyremontowano także zaplecze socjalne i sanitarne.

W dniach 13–14 LISTOPADA Izabela Ronkiewicz-Brągiel – zastępca dyrektora ds. merytorycznych Biblioteki Kraków, oraz Alina Macała – kierownik Działu Informatyzacji i Cyfryzacji, uczestniczyły w XII Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu „Automatyzacja bibliotek”, która w tym roku nosiła tytuł Biblioteki w cyberprzestrzeni. Inspiracje Światowego Kongresu IFLA 2017. Dyrektor Izabela Ronkiewicz-Brągiel wygłosiła referat Integracja baz czytelniczych i bibliograficznych na przykładzie Biblioteki Kraków, w którym omówiła problematykę związaną z połączeniem baz czterech miejskich bibliotek publicznych Krakowa funkcjonujących w mieście do 31 grudnia 2017 r.

W dniach 23–25 LISTOPADA dyrektor Biblioteki Kraków dr Stanisław Dziedzic, zastępca dyrektora ds. merytorycznych Izabela Ronkiewicz-Brągiel oraz Jan Brodowski (samodzielne stanowisko ds. kontaktów zewnętrznych i statystyk) odwiedzili Bibliotekę Centralną Urzędu Miasta Wilno. W trakcie rozmów z udziałem wiceprezydent miasta Edity Tamošiūnaitė oraz dyrekcji wileńskiej biblioteki (dyrektor Rimy Gražienė oraz zastępcy dyrektora Simony Žilienė) omówiono kwestie dotyczące wspólnych przedsięwzięć w ramach zbliżającego się roku moniuszkowskiego (2019) oraz organizacji roboczej wizyty studyjnej bibliotekarzy w Krakowie i Wilnie. Krakowska delegacja odwiedziła siedziby Centralnej Biblioteki (Žirmūnų g. 6, Vilnius) oraz dwóch oddziałów: Filii Antakalino (Antakalnio g. 49, Vilnius) oraz Filii Naujosios Vilnios (Gerovės g. 1, Vilnius). Wileńscy bibliotekarze mówili o dużym zainteresowaniu czytelników literaturą polską, której jest wciąż nazbyt mało w zbiorach Biblioteki Centralnej. W trakcie wizyty doszło do wymiany księgozbiorów – do Wilna trafiło kilkadziesiąt książek w języku polskim, Biblioteka Kraków zaś otrzymała publikacje w języku litewskim. Podobne akcje będą kontynuowane.

9  GRUDNIA  2018  R.  w  Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się gala finałowa VI edycji konkursu plastycznego Patroni krakowskich ulic, którego współorganizatorem jest Biblioteka Kraków. Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy plastycznej w formie lapbooka prezentującej postać patrona wybranej ulicy Krakowa. Na konkurs wpłynęły 104 prace. W gali finałowej wzięli udział Marzena Paszkot – pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa ds. rodziny oraz Dominik Jaśkowiec – przewodniczący Rady Miasta Krakowa. Wśród gości znaleźli się również przedstawiciele organizatorów oraz współorganizatorów. Celem konkursu było poznanie przez uczestników sylwetek patronów krakowskich ulic, a także zachęcenie do samodzielnego poszukiwania wiedzy w różnych źródłach informacji, wspieranie edukacji historycznej i patriotycznej uczniów krakowskich szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych. Komisja konkursowa przyznała 32 laureatom. Nagrodzeni otrzymali między innymi dyplomy, książki, gry planszowe, puzzle, materiały promocyjne organizatorów i współorganizatorów, a dodatkowo laureaci I, II i III miejsca statuetkę.

11 GRUDNIA uroczyście otwarto nową siedzibę Filii nr 46 Biblioteki Kraków przy ul. Limanowskiego 4. Obecni byli: Andrzej Kulig – pierwszy zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Katarzyna Olesiak – dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, Jacek Bednarz – radny miasta Krakowa, a także podgórscy Czytelnicy. Nowa siedziba biblioteki mieści się na parterze zabytkowej kamienicy. W ramach realizacji zaleceń konserwatorskich wykonane zostały odkrywki ujawniające fragmentarycznie zachowaną polichromię. Bardziej szczegółowe badania wskazują, iż polichromie wykonane zostały prawdopodobnie w XIX wieku, a ich autor nie jest znany. Zgodnie z programem prac konserwatorskich część polichromii została zabezpieczona i wyeksponowana, pozostałe zaś fragmenty zostały zakryte płytami z zachowaniem dylatacji i przewidziane do dalszych zabiegów konserwatorskich. W ramach remontu zasadniczego dokonano przede wszystkim osuszenia ścian pomieszczeń, wymieniono instalacje teletechniczne, wykonano nowe posadzki, zorganizowane  zostało zaplecze socjalne i sanitarne, wykonano nową drewnianą stolarkę okienną i drzwiową, nawiązującą do zabytkowego charakteru budynku. Dodatkowo po remoncie elewacji zamontowane zostaną drewniane okiennice, co nawiązywać będzie do wyglądu parteru kamienicy z początku XX wieku. Biblioteka wyposażona została w nowe meble, zainstalowany został nowoczesny katalog dotykowy i urządzone zostały dwa stanowiska komputerowe dla czytelników. Powierzchnia lokalu wynosi ok. 140 m2 i jest prawie dwa razy większa niż powierzchnia dotychczasowego lokalu biblioteki przy ul. św. Kingi. Podkreślić należy dużą życzliwość i wkład finansowy od władz miasta oraz XIII Dzielnicy, bez którego nowa siedziba biblioteki nie miałaby szans zaistnieć, a na pewno nie byłoby nas stać na tak nowoczesny wygląd i wyposażenie biblioteki.

W czterech filiach (Filia nr 2 przy ul. Krakowskiej 29, Filia nr 15 przy ul. Dobrego Pasterza 100, Filia nr 48 na os. Bohaterów Września 26, Filia nr 49 na os. Tysiąclecia 42) działają DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI, których celem jest popularyzowanie literatury oraz integracja środowiska lokalnego skupionego  wokół biblioteki. Adresowane są do osób, które lubią czytać, rozmawiać o przeczytanych książkach, dzielić się swoimi wrażeniami i opiniami. W 2018 r. dorośli czytelnicy dyskutowali między innymi o książkach Anny Augustyniak Irena Tuwim. Nie umarłam z miłości, Natalki Babiny Mia- sto ryb, Zośki Papużanki Szopka, Anny Kamińskiej Simona. Opowieść o życiu Simony Kossak, Brygidy Helbig Niebko, Patricka Modiano Przyjechał cyrk. Podczas spotkań dla dzieci rozmawiano między innymi o takich pozycjach jak Książka pachnąca cytrynami Joanny Krzyżanek, Czy znacie Wróżkę-Czarownicę? Elżbiety Pałasz, Mruk Renaty Piątkowskiej, Bajka o drzewie Elizy Piotrowskiej, Florka. Listy do babci Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel. Ze środków Instytutu Książki, w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki, gościliśmy na spotkaniach autorskich Barbarę Kosmowską oraz Annę Kamińską.

W 2018 R.  jury nagrody Krakowska Książka Miesiąca uhonorowało następujące książki i ich autorów: Patryk Czarkowski za tom poezji Czekamy, prof. Aleksander Böhm za książkę O czynniku kompozycji w planowaniu przestrzeni, Michał Zabłocki za tom wierszy Janowska, Katarzyna Włodarczyk De Simone za książkę Żagiel na przełęczy, Jerzy Wowczak za książkę Jan Sas-Zubrzycki i Tadeusz Bystrzak za album Talowski, Adam Wsiołkowski za książkę Moja Akademia, Donata Ochmann i Renata Przybylska za książkę Powiedziane po krakowsku. Słownik regionalizmów krakowskich, Jerzy Fedorowicz za książkę Absolwenci. Rocznik ’69 i Jerzy Illg za książkę Zagram ci to kiedyś… Omówienia nagrodzonych książek publikujemy w osobnym miejscu Rocznika. W tym roku jury nagrody Krakowska Książka Miesiąca pracowało w składzie: Zofia Gołubiew, Karolina Grodziska, Elżbieta Zechenter-Spławińska, Stanisław Burkot, Stanisław Dziedzic, Wacław Krupiński, Janusz Paluch, Jan Pieszczachowicz – przewodniczący jury, Stanisław Stabro, Marcin Wilk, Jacek Wojciechowski.

W ramach SALONU LITERACKIEGO Biblioteki Kraków w 2018 r. w Klubie Dziennikarzy„Pod Gruszką” gościliśmy: Krzysztofa Lisowskiego, prof. Bolesława Farona i red. Macieja Krupę opowiadających o twórczości prof. Jacka Kolbuszewskiego – laureata Literackiej Nagrody Zakopanego, Monikę Mostowik, Jadwigę Malinę, Nicolę Lagioli – włoskiego prozaika, autora przetłumaczonej na język polski książki Dzikość, Martynę Bundę, Gaję Grzegorzewską, Gabrielę Matuszek-Stec, Annę Cieplak – laureatkę Nagrody Conrada w 2017 r., Ewę Lipską, Jacka Olczyka, Wojciecha Ligęzę, Marka Sołtysika, Wojciecha Jagielskiego, Jerzego Gizellę, Jolantę Sosnowską, Małgorzatę Szejnert, Janusza Drzewuckiego, Jacka Moskwę, Agnieszkę Wiktorowską-Chmielewską i Weronikę Śliwiak.

W ramach swej działalności  GALERIA EKSLIBRISÓW Biblioteki Kraków zorganizowała siedem wystaw. Zaprezentowane ekspozycje to: Świat dowolnych logiczności – Leszek Frey-Witkowski (styczeń 2018, Filia nr 20), Apteka natury – Krzysztof Kmieć (styczeń– marzec 2018, Biblioteka Główna), Motywy patriotyczne w ekslibrisie Jana Dubaja (marzec–kwiecień 2018, Filia nr 35), Współczesny ekslibris polski i zagraniczny 1990–2018 (kwiecień–maj 2018, Filia nr 45), Ludzie kultury w ekslibrisie – Małgorzata Wyka (czerwiec–sierpień 2018, Filia nr 20), Polonica w ekslibrisach – Torill Elizabeth Larsen (wrzesień–listopad 2018, Filia nr 35), Inny świat – Juliusz Szczęsny Batura (październik– listopad 2018, Filia nr 20).

W 2018 R. kierownikami filii zostały panie: Dorota Szypuła – kierownik Filii nr 19, Elżbieta Dzięgiel – kierownik Filii nr 28, Ewelina Janus – kierownik Filii nr 30 i Katarzyna Kaniewska – kierownik Filii nr 39.

W 2018 r. na emeryturę przeszły:

KRYSTYNA WICIŃSKA-LIWACZ – starszy kustosz, pracownik działu metodycznego Biblioteki Kraków. Zatrudniona od 1.02.1994 r. w Śródmiejskiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, w okresie od 1.12.2007 r. do 31.12.2016  r.  pełniła funkcję instruktora w Śródmiejskiej Bibliotece Publicznej. Na emeryturę przeszła 25.07.2018 r.

JOANNA ĆMIEL – starszy bibliotekarz, kierowniczka Filii nr 39 przy ul. Halszki 1 w Krakowie. Zatrudniona od 01.03.1987 r. w Podgórskiej Bibliotece Publicznej, od 01.04.1995 r. pełniła funkcję kierownika Filii nr 9 wchodzącej w skład sieci bibliotecznej Podgórskiej Biblioteki Publicznej. Na emeryturę przeszła 30.08.2018 r.

DOROTA JAWOR – starszy bibliotekarz, pracownik Filii nr 21 przy ul. Królewskiej 59 w Krakowie. Zatrudniona od 01.04.1996 r. w   Krowoderskiej   Bibliotece   Publicznej. W okresie od 1.04.1996 r. do 30.11.2009 r. pełniła funkcję kierownika Filii nr 4 przy al. Słowackiego 46, wchodzącej w skład sieci bibliotecznej Krowoderskiej Biblioteki Publicznej. Na emeryturę przeszła 29.10.2018 r.

Współpraca: Anna Gregorczyk, Paulina Knapik, Izabela Ronkiewicz-Brągiel, Halina Szłapa, Jan Brodowski